+37069935510 vairuotojai@etaksi.lt

Keleivių vežimo taksi taisyklės

Parengta pagal
LR Susisiekimo ministro įsakymą
Dėl keleivių vežimo langvaisiai automobiliai taksi taisyklių patvirtinimą

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės

 1. Vežėjai ir vairuotojai privalo užtikrinti keleivių, vežamų taksi, saugumą ir kultūringą aptarnavimą. Darbo metu vairuotojai turi būti nepriekaištingai apsirengę[1].
 2. Taksi salono priekyje keleiviams gerai matomoje vietoje turi turėti įrengtą, metrologiškai patikrintą, taksometrą. Šis įtaisas turi valdyti išorinę šviesinę signalizaciją ženkle-plafone, kuri rodytų automobilio užimtumą: taksi užimtas – ženklas-plafonas neapšviestas, taksi laisvas – ženklas-plafonas apšviestas.
 3. Teikti taksi paslaugas galima tik leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavusios savivaldybės teritorijoje. Leidžiama nuvežti keleivius į bet kurią Lietuvos Respublikos vietą, tačiau draudžiama teikti taksi paslaugas (išskyrus keleivio laukimą su įjungtu taksometru) kitos savivaldybės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai miesto ir šio miesto rajono savivaldybių institucijos dėl to susitaria.
 4. Taksi vežamų keleivių skaičius negali būti didesnis kaip automobilio gamintojo nustatytas sėdimų vietų keleiviams skaičius.
 5. Keleiviai į taksi priimami taksi stotelėse arba ten, kur sustoti nedraudžia Kelių eismo taisyklės.
 6. Vairuotojai laukti keleivių privalo sėdėdami prie taksi vairo. Pasirinkti keleivius savo nuožiūra vairuotojams draudžiama.
 7. Vairuotojas privalo vežti keleivį į jo pageidaujamą vietą trumpiausiu keliu arba paties keleivio nurodytu maršrutu. Savo iniciatyva imti bendrakeleivius į užimtą taksi vairuotojui draudžiama. Bendrakeleiviai į užimtą taksi gali būti paimti tik pirmajam keleiviui paprašius.
 8. Taksi salone leidžiama vežtis lagaminus, ryšulius, paketus, televizorius, radijo imtuvus, skalbimo mašinas, kitą buitinę techniką minkštoje pakuotėje, taip pat šunis su antsnukiais ir kitus kambarinius gyvūnus ir paukščius atitinkamoje taroje. Gyvūnų savininkai privalo turėti užtiesalą sėdynėms uždengti. Šunų savininkai privalo turėti dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos.
 9. Taksi bagažinėje leidžiama vežti krovinį ar bagažą, neviršijantį automobilio leidžiamo apkrovimo ir netrukdantį uždaryti bagažinę. Vežėjai, įsirengę dviračių laikiklius, gali vežti dviračius, tačiau jie neturi užstoti taksi atpažinimo ženklo-plafono.
 10. Taksi draudžiama:
  1. rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, garsiai klausyti radijo imtuvo arba magnetofono ar kitaip trikdyti rimtį, gadinti taksi įrenginius;
  2. vežti keleivius nešvariais drabužiais, taip pat keleivius, vežančius griozdiškus daiktus, ribojančius matomumą vairuotojui, degias, sprogstamąsias, nuodingas ir dvokiančias medžiagas ir kitus daiktus, galinčius sugadinti ar suteršti taksi įrenginius, sėdynes ar apmušalus;
  3. vežti keleivius taksi neįjungus taksometro. Taip pat draudžiama atsisakyti vežti keleivius trumpais atstumais ar reikalauti didesnio užmokesčio, nei rodo taksometras.
 11. Vairuotojas privalo:
  1. turėti nustatytos formos taksi vairuotojo kortelę, pritvirtintą taksi salono priekyje keleiviams gerai matomoje vietoje, kurioje nurodyti vežėjo nustatyti taksi tarifai, vežėjo ir vairuotojo rekvizitai, priklijuota vairuotojo nuotrauka;
  2. išrašyti pinigų priėmimo kvitus, jei taksometras naudojamas be spausdintuvo. Kai taksometras naudojamas su spausdintuvu, išduodamas kvitas, kuriame turi būti išspausdinti šie duomenys: vežėjo pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, kvito numeris, data ir laikas, taksi valstybinis numeris, taksometro numeris, taikyti tarifai – vienkartinis mokestis už įsėdimą, už nuvažiuoto kelio 1 km, už prastovą laukiant keleivio arba jį aptarnaujant, už taksi iškvietimą, nuvažiuotas atstumas kilometrais (nurodomas ir vienas skaičius, einantis po kablelio), taksi paslaugos teikimo laikas (nurodomas valandų ir minučių tikslumu), mokėtina pinigų suma už nuvažiuotą atstumą, mokėtina pinigų suma už įsėdimą, prastovą laukiant keleivio ar jį aptarnaujant ir už taksi iškvietimą, visa mokėtina pinigų suma. Kvite gali būti išspausdinta ir kita informacija.
 12. Keleivių vežimo taksi tarifus, kurie turi būti nurodyti taksi vairuotojo kortelėje, nustato vežėjas ir apie juos informuoja savivaldybės instituciją arba jos įgaliotą įstaigą. Nustatyti tarifai pradedami taikyti po 5 darbo dienų, kai savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga yra apie juos informuojama.
 13. Tarifai gali būti diferencijuojami nakties valandoms, poilsio ir švenčių dienoms (nurodant taksi vairuotojo kortelėje, nuo kurios iki kurios valandos) ir užmiesčio kelionėms.
 14. Vairuotojai privalo laikytis vežėjo nustatytų tarifų, o užmokestį iš keleivių už vežimą taksi turi imti tik pagal taksometro parodymus.
 15. Keleiviui įlipus į taksi, prieš pradedant važiuoti įjungiamas taksometras, kuris turi rodyti vienkartinį užmokestį už įsėdimą. Iškviesto taksi taksometras turi rodyti užmokestį už taksi iškvietimą.
 16. Priėmęs užsakymą ir nuvykęs į vietą, vairuotojas privalo laukti keleivio 15 min. nuo sutarto laiko. Keleivis, atsisakęs naudotis sutartu laiku atvykusiu taksi, privalo vairuotojui sumokėti už taksi iškvietimą.
 17. Už važiavimą taksi mieste atsiskaitoma kelionei pasibaigus. Važiuojant už miesto, orientacinę kelionės kainą keleivis turi sumokėti iš anksto, o visiškai atsiskaito nuvežus į vietą. Taksometras sustabdomas suteikus taksi paslaugą, o išjungiamas – keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą.

[1] Vairuotojams darbo metu draudžiama dėvėti sportinį kostiumą, treniruočių avalynę ar šlepetes, trumpą aprangą, išskyrus marškinėlius trumpomis rankovėmis.